Transparantie in de casus Covid-19

Indien wij het gehele Covid-19-circus bekijken, de rol, van de politiek, het RIVM, de zorgverzekeraars, de top van de zorg, de belangenverstrengelingen, de media en haar kwalijke paniekzaaierij, de cijfers en de polarisatie die ontstaan is en doorzet, dan valt niet anders dan te constateren, dan dat er sprake is van een gigantisch amateurisme en daarnaast ook een enorme hypocrisie tot op het hoogste niveau.